POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski z siedzibą w Warszawie jest administratorem serwisu internetowego: http://epiclook.pl/, zwanym dalej Serwisem. Korzystając z serwisu internetowego: http://epiclook.pl/ akceptujesz poniższe zasady zawarte w Polityce Prywatności.

2. Granice odpowiedzialności
Treści zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski nie daje gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności aktualności, dokładności, przydatności prezentowanych danych. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby korzystające z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem treści umieszczonych w Serwisie ponosi osoba korzystająca z Serwisu.

3. Dane osobowe
Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014 poz. 1182 z póź. zm.) Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu za pomocą formularzy elektronicznych są przez firmę Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski chronione, przetwarzane i przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych wydanych do ww. ustawy. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski za pomocą Serwisu może zbierać następujące dane osobowe: – adres e-mail – w celu marketingowym, – informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów na podstawie analizy logów dostępowych – w celu technicznym oraz statystycznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski wyłącznie po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody użytkownika. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski nie udostępnia danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski informuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu, przysługuje użytkownikowi Serwisu prawo dostępu i kontroli przetwarzania dotyczących jego danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel, dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu dla celów marketingowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy: filip.lewandowski@epiclook.pl

4. Prawa Autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony http://epiclook.pl/ lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póź. zm.). Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych wszelkich materiałów i grafik zawartych na stronie internetowej http://epiclook.pl/ lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie. Korzystanie z treści zawartych na http://epiclook.pl/ nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wykorzystanie treści z http://epiclook.pl/ w celach nie komercyjnych może być dopuszczone wyłącznie po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem firmy
Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów użyte w Serwisie należą do ich właścicieli.

5. Nota prawna
Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 12/36, wpisaną do pod numerem NIP .851-266-21-16, REGON 017313409, www: http://epiclook.pl/ , tel.: 507 44 34 29.

6. Polityka wykorzystywania plików „cookies” Serwisu
Serwis wykorzystuje technologię zwaną „cookies”. Cookies są to informacje zapisywane przez serwer http://epiclook.pl na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Serwis oraz innych informacji poufnych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez odpowiednią konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari). Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Pliki cookies są wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Cookies są również używane do umożliwiania użytkownikom logowania i trwania sesji. Przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane dane osobowe w celu wykonania poszczególnych funkcji przez użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane i chronione przed dostępem przez osoby nieuprawnione. Firma Epic Look Szkolenia – Filip Lewandowski nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.